DRUGAČIJI PEHARI

U našem katalogu možete pronaći veliki izbor pehara za gotovo sve sportove i natjecanja:

PEHAR 95101 visina: 22,21,20 cm Ø: 20 cm

po narudžbi

PEHAR 95202 visina: 43,38,31,25 cm Ø: 24 cm

po narudžbi

PEHAR 95107 visina: 22,20,18 cm Ø: 15 cm

po narudžbi

PEHAR 95181 visina: 46,41,36 cm Ø: 23 cm

po narudžbi

PEHAR 95182 visina: 45,39,33 cm. Ø: 15 cm

po narudžbi

PEHAR 95183 visina: 40,36,32 cm Ø: 20 cm

po narudžbi

PEHAR 95198 visina: 52,50,48 cm Ø: 20 cm

po narudžbi